• کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا طوسی روشن سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا طوسی تیره سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار دکور سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب پانچ مات پخت سوم با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور رینر طوسی سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ عمیق با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی روشن سایز 30 * 30 لعاب مات پخت سوم با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی تیره سایز 30 * 30 لعاب مات پخت سوم با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا نقره ای سایز 30 * 30 لعاب براق پخت سوم با زمینه فلزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی طوسی روشن سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی طوسی تیره سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی نقره ای سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار مجموعه سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی روشن
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی تیره
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • دکور سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: نیمه مات
  • بافت محصول: پانچ
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • دکور سالسا پخت سوم

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ مات
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • دکور رینر

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: نیمه مات
  • بافت محصول: پانچ عمیق
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی تیره
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • دکور سالسا

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: طوسی روشن
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • دکور سالسا

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: طوسی تیره
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • دکور سالسا

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فلزی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: نقره ای
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • سالسا موزاییکی

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فلزی
  • سایز محصول: 15 * 15
  • رنگ محصول: طوسی روشن
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • سالسا موزاییکی

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فلزی
  • سایز محصول: 15 * 15
  • رنگ محصول: طوسی تیره
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • سالسا موزاییکی

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فلزی
  • سایز محصول: 15 * 15
  • رنگ محصول: نقره ای
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • مجموعه سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا طوسی روشن سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا طوسی تیره سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار دکور سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ با زمینه سیمانی

  دکور سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب پانچ مات پخت سوم با زمینه سیمانی

  دکور سالسا پخت سوم

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور رینر طوسی سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ عمیق با زمینه سیمانی

  دکور رینر

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی روشن سایز 30 * 30 لعاب مات پخت سوم با زمینه سیمانی

  دکور سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی تیره سایز 30 * 30 لعاب مات پخت سوم با زمینه سیمانی

  دکور سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا نقره ای سایز 30 * 30 لعاب براق پخت سوم با زمینه فلزی

  دکور سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی طوسی روشن سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی

  سالسا موزاییکی

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی طوسی تیره سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی

  سالسا موزاییکی

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی نقره ای سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی

  سالسا موزاییکی

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار مجموعه سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  مجموعه سالسا

علائم فنی کاشی سالسا:

   

محصولات پکیج سالسا طوسی:

سالسا طوسی یک نوع کاشی دیوار مات رکتیفاید‌شده، طرح سیمانی به رنگ طوسی است که کاشی ساده و دکور آن در ابعاد (عرض 30 سانتیمتر و طول 90 سانتیمتر) و کاشی‌های دکوراتیو آن در دو سبک و اندازه مختلف (مربع شکل با ابعاد 30 در 30 سانتیمتر و یا بشقابی در ابعاد 15 در 15 سانتیمتر ) و رنگ های متنوعی (طوسی کمرنگ، طوسی پررنگ و نقره‌ای) قابل ارائه می باشند.
همچنین دکور استراکچر رینر نیز می تواند در کنار سایر کاشی های پکیج سالسا مورد استفاده قرار گیرد و زیبایی خاص و منحصربفردی به محیط مورد نظر شما ببخشد.

کاشی دیوار در دمای پایین‌تری نسبت به کاشی‌های کف پخته می شود، فشردگی کمتری داشته و میزان جذب آب در آن بالاتر است و این خاصیت به عنوان یک ویژگی مثبت در کاشی دیوار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین کاشی‌های دیوار و کف متمایز از یکدیگر و متفاوت هستند، در نتیجه کاربری‌های مختلفی دارند. همچنین لازم به توضیح است کاشی‌های دیواری مناسب فضای داخلی ساختمان تولید می شوند و قابل استفاده در نمای خارجی ساختمان نیستند.
کاشی دیوار می تواند به شکل مربع یا مستطیل یا اشکال پیچیده‌تر با ضخامت‌های مختلف تولید شود.

 

کاربری سالسا طوسی:

کاشی دیوار طرح سالسا به عنوان پوشش کف در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و با کمک زیرسازی مناسب، قابلیت نصب بر روی انواع سطوح را دارد. همچنین برای داشتنِ یک فضای چشم‌نواز و دل‌انگیز شما می‌توانید از سرامیک‌های کف، طرح کارما طوسی، آریانا، ماتیا، شیکاگو و ... به صورت مکمل، در کنار این نوع کاشی‌ها به عنوان کفپوش فضای مورد نظرتان استفاده نمایید.

 

موارد مصرف سالسا طوسی در چیدمان دکوراسیون:

این مدل کاشی‌ها برای مکان‌هایی که به سبک معماری داخلی مدرن طراحی شده اند، مناسب بوده و پکیج کاشی دیوار طرح سالسا بیشتر در فضاهایی مانند: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

با عضویت در خبرنامه ما آخرین اخبار و تخفیفات را در ایمیل خود دریافت کنید


تماس با ما

ایمیل: info[at]boomceramic.com

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیرازی، پلاک 97

تلفن : 50 الی 88616246-21 98+

شبکه های اجتماعی

شرکت بوم سرامیک
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت رز سرام مانا میباشد.
[ طراحی وب سایت | امپریال برند ]