• کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا طوسی روشن سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا طوسی تیره سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار دکور سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب پانچ مات پخت سوم با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور رینر طوسی سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ عمیق با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی روشن سایز 30 * 30 لعاب مات پخت سوم با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی تیره سایز 30 * 30 لعاب مات پخت سوم با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا نقره ای سایز 30 * 30 لعاب براق پخت سوم با زمینه فلزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی طوسی روشن سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی طوسی تیره سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی نقره ای سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار مجموعه سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی روشن
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی تیره
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • دکور سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: نیمه مات
  • بافت محصول: پانچ
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • دکور سالسا پخت سوم

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ مات
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • دکور رینر

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: نیمه مات
  • بافت محصول: پانچ عمیق
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی تیره
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • دکور سالسا

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: طوسی روشن
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • دکور سالسا

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: طوسی تیره
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • دکور سالسا

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فلزی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: نقره ای
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • سالسا موزاییکی

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فلزی
  • سایز محصول: 15 * 15
  • رنگ محصول: طوسی روشن
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • سالسا موزاییکی

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فلزی
  • سایز محصول: 15 * 15
  • رنگ محصول: طوسی تیره
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • سالسا موزاییکی

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فلزی
  • سایز محصول: 15 * 15
  • رنگ محصول: نقره ای
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا طوسی و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • مجموعه سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: طوسی
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا طوسی روشن سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا طوسی تیره سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار دکور سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ با زمینه سیمانی

  دکور سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب پانچ مات پخت سوم با زمینه سیمانی

  دکور سالسا پخت سوم

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور رینر طوسی سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ عمیق با زمینه سیمانی

  دکور رینر

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی روشن سایز 30 * 30 لعاب مات پخت سوم با زمینه سیمانی

  دکور سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا طوسی تیره سایز 30 * 30 لعاب مات پخت سوم با زمینه سیمانی

  دکور سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو دکور سالسا نقره ای سایز 30 * 30 لعاب براق پخت سوم با زمینه فلزی

  دکور سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی طوسی روشن سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی

  سالسا موزاییکی

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی طوسی تیره سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی

  سالسا موزاییکی

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا موزاییکی نقره ای سایز 15 * 15 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه فلزی

  سالسا موزاییکی

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار مجموعه سالسا طوسی سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  مجموعه سالسا

علائم فنی کاشی سالسا:

   

محصولات پکیج سالسا طوسی:

سالسا طوسی یک نوع کاشی دیوار مات رکتیفاید‌شده، طرح سیمانی به رنگ طوسی است که کاشی ساده و دکور آن در ابعاد (عرض 30 سانتیمتر و طول 90 سانتیمتر) و کاشی‌های دکوراتیو آن در دو سبک و اندازه مختلف (مربع شکل با ابعاد 30 در 30 سانتیمتر و یا بشقابی در ابعاد 15 در 15 سانتیمتر ) و رنگ های متنوعی (طوسی کمرنگ، طوسی پررنگ و نقره‌ای) قابل ارائه می باشند.
همچنین دکور استراکچر رینر نیز می تواند در کنار سایر کاشی های پکیج سالسا مورد استفاده قرار گیرد و زیبایی خاص و منحصربفردی به محیط مورد نظر شما ببخشد.

کاشی دیوار در دمای پایین‌تری نسبت به کاشی‌های کف پخته می شود، فشردگی کمتری داشته و میزان جذب آب در آن بالاتر است و این خاصیت به عنوان یک ویژگی مثبت در کاشی دیوار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین کاشی‌های دیوار و کف متمایز از یکدیگر و متفاوت هستند، در نتیجه کاربری‌های مختلفی دارند. همچنین لازم به توضیح است کاشی‌های دیواری مناسب فضای داخلی ساختمان تولید می شوند و قابل استفاده در نمای خارجی ساختمان نیستند.
کاشی دیوار می تواند به شکل مربع یا مستطیل یا اشکال پیچیده‌تر با ضخامت‌های مختلف تولید شود.

 

کاربری سالسا طوسی:

کاشی دیوار طرح سالسا به عنوان پوشش کف در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و با کمک زیرسازی مناسب، قابلیت نصب بر روی انواع سطوح را دارد. همچنین برای داشتنِ یک فضای چشم‌نواز و دل‌انگیز شما می‌توانید از سرامیک‌های کف، طرح کارما طوسی، آریانا، ماتیا، شیکاگو و ... به صورت مکمل، در کنار این نوع کاشی‌ها به عنوان کفپوش فضای مورد نظرتان استفاده نمایید.

 

موارد مصرف سالسا طوسی در چیدمان دکوراسیون:

این مدل کاشی‌ها برای مکان‌هایی که به سبک معماری داخلی مدرن طراحی شده اند، مناسب بوده و پکیج کاشی دیوار طرح سالسا بیشتر در فضاهایی مانند: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

کالاهای مشابه

پیشنهادها

با عضویت در خبرنامه ما آخرین اخبار و تخفیفات را در ایمیل خود دریافت کنید


تماس با ما

ایمیل: info[at]boomceramic.com

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیرازی، پلاک 97

تلفن : 50 الی 88616246-21 98+

شبکه های اجتماعی

شرکت بوم سرامیک
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت رز سرام مانا میباشد.
[ طراحی وب سایت | امپریال برند ]