• کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا بژ سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا بژ سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا بژ سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا بژ روشن سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا بژ تیره سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور افقی بژ سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور گل بژ سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ عمیق با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا دکور بژ سایز 90 * 30 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور بژ روشن سایز 30 * 30 لعاب پانچ عمیق مات با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور بژ تیره سایز 30 * 30 لعاب پانچ عمیق مات با زمینه سیمانی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور طلایی سایز 30 * 30 لعاب پانچ عمیق براق با زمینه فانتزی
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار مجموعه سالسا بژ سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • طرح سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ روشن
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ تیره
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • رینر

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: نیمه مات
  • بافت محصول: پانچ
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا دکور گل

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: نیمه مات
  • بافت محصول: پانچ عمیق
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا دکور گل

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: پانچ براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
  • سالسا دکور

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: بژ روشن
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا کرم و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • سالسا دکور

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: بژ تیره
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا کرم و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • سالسا دکور

  • گروه کالا: دکوراتیو
  • سطح محصول: براق
  • بافت محصول: پخت سوم
  • طرح محصول: فانتزی
  • سایز محصول: 30 * 30
  • رنگ محصول: طلایی
  • توضیحات: مکمل انواع کاشی‌های سالسا کرم و یا سایر کاشی‌های مشابه، جهت استفاده در بین کابینتی آشپزخانه، فضاهای تزئینی و دکوری، ستون‌
  • مجموعه سالسا

  • گروه کالا: کاشی دیوار
  • سطح محصول: مات
  • بافت محصول: صاف
  • طرح محصول: سیمانی
  • سایز محصول: 90 * 30
  • رنگ محصول: بژ
  • توضیحات: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر
 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا بژ سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا بژ سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار طرح سالسا بژ سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  طرح سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا بژ روشن سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا بژ تیره سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  سالسا

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور افقی بژ سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ با زمینه سیمانی

  رینر

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور گل بژ سایز 90 * 30 لعاب نیمه مات پانچ عمیق با زمینه سیمانی

  سالسا دکور گل

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، دکوراتیو سالسا دکور بژ سایز 90 * 30 لعاب پانچ براق پخت سوم با زمینه سیمانی

  سالسا دکور گل

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور بژ روشن سایز 30 * 30 لعاب پانچ عمیق مات با زمینه سیمانی

  سالسا دکور

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور بژ تیره سایز 30 * 30 لعاب پانچ عمیق مات با زمینه سیمانی

  سالسا دکور

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار سالسا دکور طلایی سایز 30 * 30 لعاب پانچ عمیق براق با زمینه فانتزی

  سالسا دکور

 • کاشی و سرامیک بوم سرامیک ، کاشی دیوار مجموعه سالسا بژ سایز 90 * 30 لعاب مات صاف با زمینه سیمانی

  مجموعه سالسا

علائم فنی کاشی سالسا:

   

محصولات پکیج سالسا بژ:

سالسا بژ یک نوع کاشی دیوار مات رکتیفاید‌شده، طرح سیمانی به رنگ بژ یا کرم است که کاشی ساده و دکور آن در ابعاد (عرض 30 سانتیمتر و طول 90 سانتیمتر) و کاشی‌های دکوراتیو آن مربع شکل با ابعاد 30 در 30 سانتیمتر و رنگ‌های متنوعی (کرم کمرنگ، کرم پررنگ و طلایی) قابل ارائه می باشند. 
همچنین دکور استراکچر رینر نیز می تواند در کنار سایر کاشی های پکیج سالسا مورد استفاده قرار گیرد و زیبایی خاص و منحصربفردی به محیط مورد نظر شما ببخشد.
کاشی دیوار در دمای پایین‌تری نسبت به کاشی‌های کف پخته می‌شود، فشردگی کمتری داشته و میزان جذب آب در آن بالاتر است و این خاصیت به عنوان یک ویژگی مثبت در کاشی دیوار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین کاشی‌های دیوار و کف متمایز از یکدیگر و متفاوت هستند، در نتیجه کاربری‌های مختلفی دارند. همچنین لازم به توضیح است کاشی‌های دیواری مناسب فضای داخلی ساختمان تولید می‌شوند و قابل استفاده در نمای خارجی ساختمان نیستند.

کاشی دیوار می‌تواند به شکل مربع یا مستطیل یا اشکال پیچیده‌تر با ضخامت‌های مختلف تولید شود.

 

کاربری سالسا بژ:

کاشی دیوار طرح سالسا به عنوان پوشش کف در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و با کمک زیرسازی مناسب، قابلیت نصب بر روی انواع سطوح را دارد . همچنین برای داشتنِ یک فضای چشم‌نواز و دل‌انگیز شما می‌توانید از سرامیک های کف، طرح آلواریتا، پالما، آروین، کارما کرم روشن، کارما کرم تیره و ... به صورت مکمل، در کنار این نوع کاشی‌ها به عنوان کفپوش فضای مورد نظرتان استفاده نمایید.

 

موارد مصرف سالسا بژ در چیدمان دکوراسیون:

این مدل کاشی‌ها برای مکان‌هایی که به سبک معماری داخلی مدرن طراحی شده‌اند، مناسب بوده و پکیج کاشی دیوار طرح سالسا بیشتر در فضاهایی مانند: مناسب جهت استفاده در دیوار سالن اجتماعات، سالن کنفرانس، لابی ساختمان، آشپزخانه، راه پله، سرویس بهداشتی، حمام، استخر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

با عضویت در خبرنامه ما آخرین اخبار و تخفیفات را در ایمیل خود دریافت کنید


تماس با ما

ایمیل: info[at]boomceramic.com

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیرازی، پلاک 97

تلفن : 50 الی 88616246-21 98+

شبکه های اجتماعی

شرکت بوم سرامیک
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت رز سرام مانا میباشد.
[ طراحی وب سایت | امپریال برند ]